Depolarizácia

Online kurz 

Depolarizácia

Ako spájať rozhádané komunity

V komunitách s rozdielnymi hodnotami sa ťažko hľadá spoločná reč. Zorganizovať a realizovať dialóg medzi protistranami je mimoriadne náročné nielen technicky, ale najmä kvôli pretrvávajúcim nedorozumeniam a pocitom krivdy. Napriek tomu – alebo práve preto – je takýto dialóg nesmierne potrebný. Obyvatelia obcí a miest v okolí Bratislavy žijú často v rozdelených komunitách „starousadlíkov“ a „prišelcov“. Medzi miestnou samosprávou a skupinami obyvateľov z tohto dôvodu vznikajú časté konflikty. Hlavnými témami kurzu sú depolarizácia a hľadanie konsenzu v komunitách, ktoré sa veľkosťou a štruktúrou zmenili priveľmi a prirýchlo.

Dátum a čas:

Miesto:

Jazyk:

Kapacita kurzu:

Účastnícky poplatok:

13. november 2020, 9:00 – 15:00

Online, Zoom applikácia

🇸🇰  slovenský

min. 6, max. 15

0 EUR

Tréner:

Dušan Ondrušek

Senior tréner a konzultant

PDCS

Založil a vyše 20 rokov viedol organizáciu PDCS o. z. (Partners for Democratic Change Slovakia). Pôvodným vzdelaním a praxou je psychológ. Trénersky, konzultačne a publikačne sa zameriava na oblasť alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a otázky spolupráce a dialógu. Ako tréner a facilitátor doteraz pôsobil vo viac ako 40 krajinách. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a odborných článkov o participatívnom učení, hlavne pre učiteľov a študentov napr. publikácie „Tolerancia hrou“, „Hodnotové strety hrou“, „Čítanka pre neziskové organizácie“, „Konflikt, zmierovanie, zmierovacie rady“, „Tréning? Tréning“.

Tento kurz vám prinášame v rámci projektu „Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne“ , ktorý je podporovaný z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Post by admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *