SOCIÁLNE

PODNIKANIE
SOCIÁLNE

INOVÁCIE

PROJEKTY

Edubox
EDUBOX

Edubox je pokračovaním programu „Karantéma“ podporeného dotáciou z  Ministerstva školstva SR. V rámci projektu zozbierame a spracujeme dobré príklady osvedčené počas karantény a aktívnych pedagógov, z ktorých vytvoríme databázu.

1
START(UP)SULI

V máji 2020 sme vyzvali školské tímy stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku na zapojenie sa do súťaže na riešenie spoločenských problémov podnikateľskými nápadmi. Podporné online videá si pozrelo takmer 300 divákov a celodenného online workshopu sa zúčastnilo 46 študentov z 8 stredných škôl. Ďalej (stránka v maďarčine)…

“HÁZI SULI” – Škola doma

Cieľom krátkych filmov zo série „Házi suli“  v réžii maďarského národnostného vysielania RTVS bola podpora pedagógov a rodičov počas karantény kvôli COVID-19. Našou úlohou v projekte bolo facilitovať spoluprácu dotknutých strán.

KARANTÉMA

V rámci netradičného online workshopu dňa 4. 4. 2020 skúmali pedagógovia, študenti, rodičia a odborníci najpálčivejšie problémy virtuálneho národnostného vzdelávania. Prvého workshopu „Karantéma“ na Slovensku sa zúčastnilo viac ako 50 osôb. Ďalej …

SLUŽBY

TRÉNINGY

Pravidelne organizujeme kurzy a workshopy zamerané na rozvoj zručností a osobnostný rozvoj, online aj offline. Spolupracujeme so skúsenými domácimi a zahraničnými trénermi.

DEPOLARIZACIO
INTERIM PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Vďaka odborným skúsenostiam z niekoľkých dekád vieme profesionálne a efektívne riadiť miestne, národné alebo medzinárodné projekty iných organizácií, vrátane ich dokumentácie a prípravy monitorovacích správ.

kommunikacio
KONZULTÁCIA

Konzultáciami v témach projektového manažmentu, inštitucionálneho rozvoja, strategického plánovania, spoločenských inovácií a zodpovedného podnikania vieme podporovať prácu firiem, inštitúcií, organizácií a jednotlivcov.

facilitas
FACILITÁCIA

Ponúkame odborné vedenie stretnutí a podujatí rôznej veľkosti a v rôznych témach. Pomôžeme navrhnúť program, facilitovať a zdokumentovať podujatie alebo jeho časť, zasiahnuť a riešiť vzniknuté problémy.

ertekeles
EVALUÁCIA PROJEKTOV A PROGRAMOV

Ako externí hodnotitelia dokumentujeme projekty a programy z troch hľadísk: z hľadiska obsahu a dosiahnutých výsledkov, z hľadiska procesov a tiež rozpočtu. Na základe výsledkov vypracujeme návrhy na pokračovanie projektov alebo programov.

meres
MERANIE DOPADU

Spoločenský dopad je pozitívna zmena v spoločnosti, ktorú dokáže daná organizácia – nezisková, podnikateľská alebo verejná – svojou prácou dosiahnuť. Pomôžeme naplánovať pozitívnu zmenu a k nej vedúcu cestu, navrhneme aj spôsob merania dopadu.

O NÁS

Rozvíjame a spájame spoločenské inovácie a spoločensky zodpovedné podnikanie pre silné a otvorené južné Slovensko.

halozatepites-001
BUDOVANIE SIETÍ

Budovanie sietí je jednou z našich najsilnejších stránok. Vieme identifikovať skupiny najrozličnejších zainteresovaných, či už z podnikateľskej, neziskovej alebo verejnej sféry, posadiť ich za jeden stôl, aby sme spolu vytvorili niečo väčšie a lepšie.

kepzes
BUDOVANIE KAPACÍT

Organizujeme pestré vzdelávacie programy čerpajúc zo skúseností dvoch desaťročí. Okrem neziskových organizácií máme programy zamerané aj na vzdelávacie inštitúcie, pracovné skupiny a obchodných aktérov.

KREATÍVNE RIEŠENIA OD ROKU 1996
timeline_pre_loader

2020

Sociálne inovácie a spoločensky zodpovedné podnikanie na južnom Slovensku

2013

Mládežnícke programy pre miestne prírodné a kultúrne dedičstvo

2012 - 2014

Mentoring a budovanie kapacít pre začínajúce neziskové organizácie (INTERREG HU-SK)

2009 - 2011

DATOURWAY (Interreg SEE)

2008 - 2012

Hainburg-Šamorín 2012 (Interreg SK-AT)

2000 - 2005

CELODIN (Central European Local Development Information Network)

2000

Rozvoj cestovného ruchu a miestny rozvoj na južnom Slovensku

1999

Vznik Fórum centra pre regionálny rozvoj ako člena konzorcia Fórum inštitútu

1996

Vznik Fórum inštitútu
NÁŠ TÍM
  • Krisztina Szekeres
  • Andrea Lelovics

Som finančná manažérka. Začínala som ako účtovníčka v podnikateľskom sektore a v roku 2002 som sa vyskúšala v treťom, neziskovom sektore. Dnes strávim 80% svojho pracovného času financiami mimovládnych organizácií. Konzultujem, účtujem, pripravujem finančné správy a vyúčtovania projektov a kontrolujem účtovníctva. Keď som začínala, veľmi často som počula, že mimovládky nepotrebujú účtovníctvo ani podávať daňové priznania. Ale, podávať žiadosti o financovanie je bez nich nemožné.

Szekeres Krisztina
szekeres@foruminst.sk

Riadim medzinárodné projekty, učím, zbieram a tvorím nápady, pomôžem uskutočniť rôzne „nemožné“ predstavy. Počas uplynulých 20 rokov som spolupracovala s neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami a tiež samosprávami. Kým som v jednej sfére bola príliš „podnikavá“, tak v druhej zas príliš „nezisková“. Preto som sa našla práve v spoločensky zodpovednom podnikaní, ktoré nádherne spája to najlepšie z oboch sektorov. Vo verejnej správe som príliš často počula, že „to sa u nás nedá“, preto pomáham aj spoločenským inováciám.

Lelovics Andrea
lelovics@foruminst.sk
NAŠE HODNOTY
null
null

DIVERZITA

Diverzita je dominantná charakteristika našej spoločnosti, ktorú považujeme za jej silnú stránku. Sme otvorení novinkám, novým myšlienkam a iným (netypickým) riešeniam.
null
null

SPOLUPRÁCA

Sme presvedčení, že riešenie komplexných spoločenských problémov je možné dosiahnuť len spoluprácou rôznych organizácií, sektorov, jednotlivcov atď.
null
null

EXPERTÍZA

Pre našich partnerov a klientov ponúkame služby najvyššej kvality. V záujme zachovania tohto štandardu sa pravidelne zúčastňujeme školení, konferencií a sledujeme domácu a zahraničnú odbornú literatúru.
null
null

ZODPOVEDNÉ RIADENIE

Základnými piliermi našej organizácie sú zodpovedné riadenie a transparentnosť. Zodpovedné riadenie pre nás znamená aktívne zapájanie každej zainteresovanej osoby alebo skupiny do nášho rozhodovania.
NAŠI PARTNERI
PODPORILI NÁS
ministerstvo

KONTAKT

FÓRUM RÉGIÓFEJLESZTÉSI KÖZPONT   |   FÓRUM CENTRUM PRE REGIONÁLNY ROZVOJ   |   FORUM REGIONAL DEVELOPMENT CENTRE

Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovensko

Tel.: +421-908-400 498

Web: www.frdc.sk

E-mail: frdc@frdc.sk

IČO: 31800653

DIČ: 2021524362

DPH: SK2021524362

BankA: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK7011000000002668080177

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR pod súpisným číslom VVS/1-900/90-15626-3 z 8.10.1999.

image
https://www.frdc.sk/wp-content/themes/maple/
https://www.frdc.sk/?lang=sk
#F9F9F9
style2
default
Loading posts...
/home/ze029400/www_root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off