Podnikajte so zábavou

Mamičky na materskej si v mnohých chvíľach chcú spríjemniť chvíle strávené doma a nechcú sa cítiť osamelo. Mnohé ženy sa zabudnú starať o seba v záujme rodinných cieľov. Problém však nastáva, keď sa mamička rozhodne zanedbávať vo veľkej miere aj seba. Práve podnikanie je jedným so spôsobov, ktorým nadobudnú stratenú sebadôveru a seba lásku, na ktorú […]

Tak je to pyramída, alebo nie?

Pyramídový systém firmy sa odvíja jednej veľmi jednoduchej myšlienky. V princípe ide o veľmi podobný systém ako ktorákoľvek klasická firma. Človek, ktorý podniká, chce mať z firmy samozrejme zisk. A každý jeden človek vo firme tento zisk produkuje. Tak to platí aj vo firme, ktorá má pyramidálny charakter. Keďže sa veľmi často jedná pri takýchto […]